top of page
Colofon
 

Uitgegeven in eigen beheer -  renskemetwielen@gmail.com - www.renskemetwielen.info

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgaves en van deze website  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

Titel boek: Renske met Wielen

Auteur boek: Wendy Legierse-Louwers

Illustraties: Richard van Lange

Opmaak: Corinda van Bohemen

Foto omslag: Bregje Gommers

ISBN: 978-90-821037-0-0 Nur: 218 

Copyright © 2013, Wendy Legierse-Louwers

 

 

Titel boek: Renske met Wielen II, Anders=Prima!

Auteur boek: Wendy Legierse-Louwers

Illustraties: Richard van Lange

Opmaak: Corinda van Bohemen

Foto omslag: Bregje Gommers

ISBN/EAN:978-90-821037-1-7 Nur: 218

Copyright © 2015, Wendy Legierse-Louwers,

 

bottom of page